Årsrådsmøde:

I distriktets forretningsorden står:
  • Årsrådsmøde (Generalforsamlingen) afholdes inden udgangen af marts. 
  • Forslag til vedtagelse på årsrådsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsrådsmødet. Bestyrelsen varsler dette sammen med dato for afholdelse af årsrådsmødet.
  • Dagsorden for årsrådsmødet – inkl. evt. indkomne forslag - udsendes til alle klubber og offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før årsrådsmødet. 
 

Hædring af distriktets ryttere:

Ved årets årsrådsmøde hædrer vi det foregående års championatlistevindere samt ryttere - hold eller individuelt - som har vundet medalje (guld/sølv/bronze) til DRF mesterskaber og internationale stævner.

Men for at vi kan hædre alle dem der laver disse flotte resultater, skal vi bruge klubbernes/bestyrelsernes/medlemmernes hjælp. Send en mail til a.busk@mail.dk - med en lille tekst om resultatet, stævnet, dato og hvilken klub rytteren/holdet startede for - vi vil også sætte stor pris på et billede. For planlægningens skyld vil vi gerne have disse resultater inden den 14. feb. 

 
Du kan se under menupunktet Rådsmøder se datoer, dagsorden, referater mv. for distriktets årsrådsmøder (generalforsamlinger) siden 2013
 
   
 
    
 
     
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve