Velkommen til Distrikt 3  
 
Der er kommet nye cup's til distriktet.
 
Sidste år lavede vi i samarbejde med Seierskilde Sports, en stilcup for ponyer - denne gentager vi i år.
Den løber over 2 kvalifikationer og en finale, hvor vinderen modtager et æresdækken samt et værdibevis til en plads på Lisbet Seierskilde sommerskole 2020.
 
Som noget nyt, har vi i år også lavet en for hestene. Den løber også over 2 kvalifikationer og en finale, hvor den samlede vinder, modtager et æresdækken samt et gavekort til Ystad Saltsjøbad (kr. 5.000)
 
Sidst men ikke mindst har vi også Højelse Hesteklinik Dressur cup - denne kan man læse mere om inde under "Stævner", under Mesterskaber og Cup.
Her vil også bestemmelserne for de to stilcups komme til at ligge, så snart vi får rettet lidt ændringer på hjemmesiden til.
 
Indtil det sker kan man læse mere her
 
Stildressur kritikken findes på forbundets hjemmeside 
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Discipliner/Dressur/Dressurprogrammer/Aktuelle%20programmer/Stildressur%202018/Stildressur%20kritik.ashx
 
 
 Hvem er vi? 
 
Distrikt 3 ligger lige i midten af de 5 distrikter på Sjælland.
 
I år - 2020 - har distriktet ca. 3078 medlemmer fordelt ud på 22 klubber, som afholder en masse elev-, klub- og breddestævner, lidt distriktsstævner og landsstævner.
 
Distriktets klubber står for afholdelse af mesterskaber for pony/hest i spring og dressur, både individuelt og for hold, Højelse Hesteklinik Dressur Cup for både pony og hest, samt 2 stil cup's - én for pony i samarbejde med Seierskilde Sport og én for hest.
 
Distriktet er også stærkt repræsenteret på Store Hestedag, som afholdes på Dyrskuepladsen i Roskilde, hvert år den første weekend i september. Her står distriktets klubber for henholdsvis et spring- og et dressurstævne, begge på D/C niveau.
 
Distrikts "ponygamesudvalg" står for afholdelse af Store Hestedags mesterskabet i Ponygames.
Herudover er flere af distriktets ryttere, med i nogle af de flotte opvisninger denne weekend.
 
Distrikt 3 har mange rigtig gode ekvipager på alle plan, som distriktet med stolthed hædrer hvert år på generalforsamlingen.
 
 
Distrikternes historie
 
I år 1917 blev Dansk Ride Forbund stiftet.
 
I år 1970 blev landet opdelt i distrikter, efter de daværende amter og hvert distrikt valgte en distriktsbestyrelse, der igen valgte et medlem til at repræsentere dem i den daværende hovedbestyrelse for Dansk Ride Forbund.
 
I år 2000 kom der igen en strukturændring. Denne fjernede distrikternes direkte repræsentation i den daværende hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen skulle fremover bestå af 7 medlemmer: en formand, en næstformand samt 5 medlemmer direkte valgt af repræsentantskabet.
Et par gange om året mødes distrikternes formænd, for at udveksle erfaringer om klubbernes udfordringer og nye tiltag.
 
I år 2007 blev amterne nedlagt, men DRF valgte at bibeholdt distriktsstrukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRF Nyheder


 
 
 
 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve