Alle klubber som er medlem af Dansk Rideforbund kan afholde stævner.   
 
Dansk Ride Forbunds reglementer skal overholdes ved alle nationale stævner under Dansk Ride Forbund.Vi gør opmærksom på, at det kun er tilladt for klubber under Dansk Ride Forbund samt stævnearrangører med særlig tilladelse at anvende Dansk Ride Forbunds reglement ved stævner eller lign. arrangementer. Du kan finde reglementet her. 
 
Info til ryttere:
Husk det er tilladt for alle ryttere, at tilmelde sig klasser i sværhedsgrad 0. Rytteren behøver ikke have rytterlicens og hesten behøver ikke være registreret som konkurrencehest.
 
Distrikt 3 opfordrer alle stævneryttere til at følge klubbernes henvisninger ang. af- og pålæsning samt parkering. Nogle klubber har desværre ikke store flotte p-pladsmuligheder, men prøver at løse problemet på andre måder. Dette skal ses som en hjælp fra klubben til deltagerne, og skal sikre, at sikkerheden er i højsædet. Klubben kan vælge at indberette personer der ikke overholder deres anvisninger, til distrikt 3. Vel mødt til stævnerne! 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve