D3's stilcup for hest 2022


Bestemmelser:

Klassen afvikles som en stildressurklasse og der dømmes ud fra en særlig stildressurkritik. Rytteren gennem rider sit normale dressurprogram som bedømmes efter alm. bedømmelseskriterier, dog uden de sidste samlede karakterer, rytterens indvirknings karakter. Udover det ordinære program bedømmes ridtet af en stildommer, som fokuserer på rytteren efter særskilt kritik.

Hvor intet andet er indført, er Dansk rideforbunds reglement 2022 gældende.

Klassen dømmes af dressurdommer, som dømmer programridningens enkelte øvelser, og berideren dømmer opstilling og indvirkning. Begge resultater tæller med i det samlede resultat og vægtes 50/50 – Ved lige placering er det stildommerens karakterer der tæller højest. Hvis der er yderligere lighed hos stildommeren, er det indvirknings karakteren der bestemmer placering.

Indledende kvalifikation rides i LA2 og finalen i LA3. Der forefindes speciel LA2 og LA3 kritik til brug for turneringen, uden de afsluttende karakterer. Der forefindes speciel stilkritik til brug for stildommer.

 
Der afvikles 3 kvalifikationer samt en finale.
  1. Kval.: Solrød Rideklub 5.-6. Marts

  2. Kval.: Midtsjælland Rideklub 3. April

  3. Kval.: Rideklub Strålen 14.-16. April

Finale: Midtsjællands Rideklub 20.-22. Maj

 
Kvalifikationerne er åbne for 32 ryttere og der oprettes venteliste, hvis klassen er fuld.

En rytter må starte 2 heste pr. kvalifikation og én hest i finalen. Der kan kun anmeldes via DRF Go efter først til mølle.

Udelukkelser:

Rytteren må ikke have startet sværhedsgrad 4 som seniorrytter ved B-stævner. Ekvipagen må ikke have startet MB0 eller højere ved D- og C-stævner.

Placering og præmiering i kvalifikationer: Antallet af placeringer afgøres af antal starter i henhold til DRF reglement.

Nr. 1, 2 og 3 modtager underlag. Alle placerede modtager en særlig stilcup roset.

Der er ikke dotering i kvalifikationerne.

Rytterne opnår point ud fra placering i kvalifikationerne:

1: 20 point

2: 19 point

3: 18 point

Etc. man opnår min. 1 point for at deltage I en kvalifikation.

Kvalificerede til finalen:

Finalen er åben for de 10 ekvipager med flest samlede point efter de 3 kvalifikationer. Ved lige placering er alle med samme point som nr. 10 kvalificeret til finalen. Finalen fyldes op ved frafald.

Der trækkes lod til finalen dagen før klassen afvikles, senest kl. 18.00.

Placering og præmiering i finalen:

Vinderen modtager æresdækken samt gavekort på kr. 4500,00 til kurhotel Skodsborg (Kan ikke byttes til kontanter)

Nr. 2 og 3 modtager hvert et dækken

Der er specielle stilcup rosetter samt staldplaketter til alle startende i finalen.

Der er ikke dotering i finalen.

Klubben sørger selv for at booke dommer til kvalifikationsklasserne samt finaleklassen, dommer skal min. være C-dommer. Distrikt 3 booker stildommer til kvalifikationer samt finaleklassen.

Indskud:

Kvalifikation: 200,00

Finalen: 275,00

Indskud tilfalder arrangerende klub.


Distrikt 3 leverer stilcup rosetter, staldplaketter, underlag og dækner til klubberne der afholder kvalifikationerne samt finalen.

Distrikt 3 betaler honorar samt kørselsgodtgørelse til stildommer, honorar til klassens dommer. Klubben laver udlæg til dommere, som de efterfølgende får refunderet fra distriktet.

Klubben sørger for placeringsrosetter, betaler kørselsgodtgørelse til dressurdommer samt blomster til de placerede ryttere i de indledende kvalifikationer & finalen.


STÆVNEUDVALGET D3

 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve