D3's stilcup for pony 2020 i samarbejde med Seirskilde Sports
 
Udsættes til år 2021 pga. Covid-19
 
Bestemmelser:

Klassen afvikles som en stildressurklasse og der dømmes ud fra en særlig stildressurkritik. Rytteren gennem rider sit normale dressurprogram som bedømmes efter alm. bedømmelseskriterier, dog uden de sidste samlede karakterer, rytterens indvirknings karakter. Udover det ordinære program bedømmes ridtet af en stildommer, som fokuserer på rytteren efter særskilt kritik.

Hvor intet andet er indført, er Dansk rideforbunds reglement 2020 gældende.

Klassen dømmes af dressurdommer, som dømmer programridningens enkelte øvelser, og berideren dømmer opstilling og indvirkning. Begge resultater tæller med i det samlede resultat og vægtes 50/50 – Ved lige placering er det stildommerens karakterer der tæller højest. Hvis der er yderligere lighed hos stildommeren, er det indvirknings karakteren der bestemmer placering.

Indledende kvalifikation rides i LA1 og finalen i LA2. Der forefindes speciel LA1 og LA2 kritik til brug for turneringen, uden de afsluttende karakterer. Der forefindes speciel stilkritik til brug for stildommer.

 

Der afvikles 2 kvalifikationer samt en finale.

  1. Kval.: Hvalsø Rideklub 28.-29. marts 2020

  2. Kval.: Solrød Rideklub 25.-26. april 2020

Finale: Midtsjællands Rideklub 29.-31. maj 2020


Kvalifikationerne er åbne for 32 ryttere og der oprettes venteliste, hvis klassen er fuld.

En rytter må kun starte én pony pr. kvalifikation og én pony i finalen. Alle 3 pony kategorier rider mod hinanden i samme klasse. Klassen afvikles udelt. Der kan kun anmeldes via DRF Go efter først til mølle.

Udelukkelser:

Rytteren må ikke have startet B-stævner på kat. 1 og kat. 2. ponyer. Kat. 3 ryttere må gerne have opnået B-status og startet B-stævner på kat. 3 ponyer. Ekvipagen må ikke have startet LA5 eller højere ved D- og C-stævner.

Placering og præmiering i kvalifikationer: Antallet af placeringer afgøres af antal starter i henhold til DRF reglement.

Nr. 1, 2 og 3 modtager underlag. Alle placerede modtager en særlig stilcup roset.

Der er ikke dotering i kvalifikationerne.


Rytterne opnår point ud fra placering i kvalifikationerne:

1: 20 point

2: 19 point

3: 18 point

Etc. man opnår min. 1 point for at deltage I en kvalifikation.


Kvalificerede til finalen:

Finalen er åben for de 10 ekvipager med flest samlede point efter de 2 kvalifikationer. Ved lige placering er alle med samme point som nr. 10 kvalificeret til finalen. Finalen fyldes op ved frafald.

Finalen afvikles over 1 dag og der trækkes lod til finalen dagen før klassen afvikles, senest kl. 18.00.

Placering og præmiering i finalen:

Vinderen modtager æresdækken samt værdibevis til en plads på Lisbet Seierskilde’s sommerskole 2020 (værdi kr. 3650,-. Kan ikke byttes til kontanter)

Nr. 2 og 3 modtager hvert et dækken

Der er specielle stilcup rosetter samt staldplaquetter til alle startende i finalen.


Der er ikke dotering i finalen.


Klubben sørger selv for at booke dommer til kvalifikationsklasserne samt finaleklassen, dommer skal min. være C-dommer. Distrikt 3 booker stildommer til kvalifikationer samt finaleklassen.

Indskud:

Kvalifikation: 150,00

Finalen: 210,00

Indskud tilfalder arrangerende klub.Distrikt 3 leverer stilcup rosetter, staldplaquetter, underlag, dækner til klubberne der afholder kvalifikationerne samt finalen.

Distrikt 3 betaler honorar samt kørselsgodtgørelse til stildommer, honorar til klassens dommer. Klubben laver udlæg til dommere, som de efterfølgende får refunderet fra distriktet.

Klubben sørger for placeringsrosetter, betaler kørselsgodtgørelse til dressurdommer samt blomster til de placerede ryttere i de indledende kvalifikationer, samt finalen.

 
Seierskilde Sports & Stævneudvalget D3
 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve