D3's stilcup for pony 2022 i samarbejde med Seierskilde Sports
 
 

Bestemmelser:

Klassen afvikles som en stildressurklasse og der dømmes ud fra en særlig stildressurkritik. Rytteren gennem rider sit normale dressurprogram som bedømmes efter alm. bedømmelseskriterier, dog uden de sidste samlede karakterer, rytterens indvirknings karakter. Udover det ordinære program bedømmes ridtet af en stildommer, som fokuserer på rytteren efter særskilt kritik.

Hvor intet andet er indført, er Dansk rideforbunds reglement 2022 gældende.

Klassen dømmes af dressurdommer, som dømmer programridningens enkelte øvelser, og berideren dømmer opstilling og indvirkning. Begge resultater tæller med i det samlede resultat og vægtes 50/50 – Ved lige placering er det stildommerens karakterer der tæller højest. Hvis der er yderligere lighed hos stildommeren, er det indvirknings karakteren der bestemmer placering.

Indledende kvalifikation rides i LA1 og finalen i LA2. Der forefindes speciel LA1 og LA2 kritik til brug for turneringen, uden de afsluttende karakterer. Der forefindes speciel stilkritik til brug for stildommer.

 
Der afvikles 3 kvalifikationer samt en finale.
  1. Kval.: Solrød Rideklub 5.-6. Marts

  2. Kval.: Midtsjællands Rideklub 3. April

  3. Kval.: Rideklub Strålen 14.-16. April

Finale: Midtsjællands Rideklub 20.-22. Maj

Kvalifikationerne er åbne for 32 ryttere og der oprettes venteliste, hvis klassen er fuld.

En rytter må kun starte én pony pr. kvalifikation og én pony i finalen. Alle 3 pony kategorier rider mod hinanden i samme klasse. Klassen afvikles udelt. Der kan kun anmeldes via DRF Go efter først til mølle.

Udelukkelser:

Rytteren må ikke have startet B-stævner på kat. 1 og kat. 2. ponyer. Kat. 3 ryttere må gerne have opnået B-status og startet B-stævner på kat. 3 ponyer. Ekvipagen må ikke have startet LA5 eller højere ved D- og C-stævner.

Placering og præmiering i kvalifikationer: Antallet af placeringer afgøres af antal starter i henhold til DRF reglement.

Nr. 1, 2 og 3 modtager underlag. Alle placerede modtager en særlig stilcup roset.

Der er ikke dotering i kvalifikationerne.

Rytterne opnår point ud fra placering i kvalifikationerne:

1: 20 point

2: 19 point

3: 18 point

Etc. man opnår min. 1 point for at deltage I en kvalifikation.

Kvalificerede til finalen:

Finalen er åben for de 10 ekvipager med flest samlede point efter de 3 kvalifikationer. Ved lige placering er alle med samme point som nr. 10 kvalificeret til finalen. Finalen fyldes op ved frafald.

Der trækkes lod til finalen dagen før klassen afvikles, senest kl. 18.00.

Placering og præmiering i finalen:

Vinderen modtager æresdækken samt værdibevis til en plads på Lisbet Seierskilde’s sommerskole 2022 (værdi kr. 4.500,- Kan ikke byttes til kontanter)

Nr. 2 og 3 modtager hvert et dækken

Der er specielle stilcup rosetter samt staldplaketter til alle startende i finalen.

Der er ikke dotering i finalen.

Klubben sørger selv for at booke dommer til kvalifikationsklasserne samt finaleklassen, dommer skal min. være C-dommer. Distrikt 3 booker stildommer til kvalifikationer samt finaleklassen.

Indskud:

Kvalifikation: 210,00

Finalen: 275,00

Indskud tilfalder arrangerende klub.

 

Distrikt 3 leverer stilcup rosetter, staldplaketter, underlag og dækner til klubberne der afholder kvalifikationerne samt finalen.

Distrikt 3 betaler honorar samt kørselsgodtgørelse til stildommer, honorar til klassens dommer. Klubben laver udlæg til dommere, som de efterfølgende får refunderet fra distriktet.

Klubben sørger for placeringsrosetter, betaler kørselsgodtgørelse til dressurdommer samt blomster til de placerede ryttere i de indledende kvalifikationer, samt finalen.


SEIRSKILDE SPORTS & STÆVNEUDVALGET D3

 


Historik

2021 - Aflyst pga. Covid-19

2020 - Aflyst pga. Covid-19

2019 - Karla Marillo Skov, fra Lollands Sportsrideklub.

Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve