Vejledning

Udlejningspriser for tidstagningsudstyr:

 

Enkelt dag

Weekend

Klubber der er medlem af D3

250 kr.

500 kr.

Klubber der ikke er medlem af D3

350 kr.

700 kr.

Elektronisk tidtagning anbefales til springstævner på alle niveauer, dvs. også E & D stævner.
Når klubben skal afholde f.eks.. klubmesterskaber i spring, Cups mv. kan der med fordel lejes tidstagningsudstyr for 1 dag. Fordelen er, at tiden må tages med 2 decimaler når der benyttes elektronisk tidstagningsanlæg, og publikum kan se tiden på displayet, og dermed heppe med mens klassen afvikles.

For booking af anlægget kontakt venligst Karina Eckert: Karina.eckert@gmail.com eller tlf. nr. 2125 6677

 

Udlejningspriser for trailere med ponygames udstyr:

 

Lille trailer

Stor trailer

Klubber der er medlem af D3

300 kr.

500 kr.

Klubber der ikke er medlem af D3

500 kr.

750 kr.

Den lille trailer indeholder 1 sæt af alle lege og den store trailer indeholder 2 sæt af alle lege. Udstyret kan max. lejes for en uge til ovenstående priser.

Udstyret bestilles ved at ringe eller maile til distriktets ponygamesudvalgsmedlem Merete Breilev på telefon 23 63 60 13 eller meretebreilev@gmail.com. 
  

Klik på teksten herunder for at leje & betale.

Tilgængelighedsoversigt

7       7

Ti

On

To

Fr

Ma

Ti

Maj

To

Fr

Ma

Ti

On

To

Fr

Ma

Ti

On

To

Fr

Ma

/23242526272829301234567891011121314151617181920
Tidstagningsudstyr
Stor Trailer med ponygames udstyr
Lille trailer med ponygamesudstyr

Leje & Betaling


LejeBeskrivelse

Regler og vejledning

Ansvar i forbindelse med leje af distriktets tidtagningsudstyr

Ansvar:

Ved leje af distriktets tidtagningsudstyr accepterer klubben (lejeren) at bære det fulde ansvar for det lejede udstyr, fra udstyret er afhentet og indtil det er returneret samme sted eller som aftalt.


Misligeholdelse, bortkomst og skade:

Klubben hæfter for enhver skade – herunder bortkomst – såvel forsætlig, uagtsom som hændelig på udstyret i hele låneperioden indtil udstyret er returneret til/og tjekket af distriktet (Kim Asmussen).

Der ligger ekstrabatterier til senderne i tasken til senderne/fotocellerne, men vi minder klubberne om at huske at slukke for senderne hver dag efter endt brug. Eventuelt udskiftede batterier skal returneres sammen med udstyret.

Mangler der dele til udstyret ved aflevering, bestiller distriktet nye dele hos leverandøren og opkræver klubben for de nye dele. Der udleveres en indholdsfortegnelse sammen med udstyret.

Distriktet kan ikke påtage sig erstatningsansvar for følger af force majeure, defekt udstyr eller forkert anvendelse af lejet udstyr, herunder fejlbetjening.

Udlevering af udstyret:

Anlægget kan hentes onsdag-fredag hos Kim Asmussen, Himmelevvej 8, 4000 Roskilde, efter forudgående aftale.

Aflevering af udstyret:

Anlægget skal afleveres mandag-tirsdag hos Kim Asmussen, Himmelevvej 8, 4000 Roskilde, efter forudgående aftale.

Hvis anlægget ikke afleveres senest tirsdag (medmindre andet er aftalt med Kim), opkræves ekstragebyr kr 500 + km penge for afhentning af anlægget.

Bemærk:
Klubber under DRF er via DIFs kollektive forsikringer dækket af en kollektiv ansvarsforsikring. Men denne forsikring dækker ikke for ting, som klubben har lånt eller lejet. Denne undtagelse er ikke speciel for Idrættens kollektive ansvarsforsikring men er en helt generel bestemmelse på ansvarsforsikringer.

Det aftales med breddeudvalget i hvor lang tid materialet kan lejes (dog max. 1 uge til ovenstående priser).

Udstyret udlejes til brug ved klubbens afvikling af eller træning af ponygames. Lejen betales forud for udlån, og betales til konto 4310 1651048 mærket "Klubforkortelse/Leje af breddetrailer", senest en uge inden afhentning af udstyret (kvittering for indbetaling medbringes ved afhentning af udstyr).

Ansvar for udstyret i lejeperioden er den klub og/eller person der modtager udstyret. Der er fra distriktets side tegnet kaskoforsikring på traileren. Kopi af registreringsattest og police udleveres ved afhentning.

Udstyret kan afhentes i 4000 Roskilde efter nærmere aftale. Kontakt Merete Breilev tlf nr. 23 63 60 13 for at aftale afhentningstidspunkt.

Efter aflevering bliver udstyret kontrolleret til at være komplet og funktionsdygtigt. Såfremt der ved aflevering bliver konstateret mangler eller synlige defekter, hæfter låner for afhjælpning i fuldt omfang. Udstyret skal afleveres rent og klart til efterfølgende brug. Manglende rengøring af udstyret betales med kr. 200,00.

Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve