Tilskud/Godtgørelse 2020

Transporttilskud og startgodtgørelse til hold der starter for én klub i distrikt 3

Det er blevet besluttet, at distriktet giver tilskud på 300,- kr. pr. hest, til de hold der bliver udtaget til DM for hold og andre holdkonkurrencer, hvor der skal rejses over Storebælt. Klubberne skal selv ansøge om dette til distriktets kasserer. Tilskud vil først blive udbetalt når holdet HAR været af sted.

Der gives ikke tilskud til Wildcard.

Det er blevet besluttet, at distriktet betaler startgebyr for de hold der for distriktet har kvalificeret sig til DM for hold og andre holdkonkurrencer. Klubberne skal selv ansøge om dette til distriktets kasserer.

Der gives ikke tilskud til Wildcard.

Ansøgningsskema kan hentes Tilskud Hold DM 2020.pdf
 

Godtgørelse til klubber der afholder distriktsmesterskaber

Distriktet betaler udgiften til honorar til dommerne, Teknisk delegeret og banedesignere på dagen, dotering i DISM klasserne, samt leje af tidstagningsanlæg. Udgifter til kørsel, samt blomster betales af den arrangerende klub.  
 
Distriktet sørger for levering af dækkener, rosetter, æresbånd og medaljer til stævnepladsen.
 
Ansøgning om godtgørelsen sendes til distriktet når stævnet er afholdt. Ansøgningsskema udleveres sammen med rosetter m.m.
 
 
  
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve