Udlejningspriser for tidstagningsudstyr:

 

Enkelt dag

Weekend

Klubber der er medlem af D3

250 kr.

500 kr.

Klubber der ikke er medlem af D3

350 kr.

700 kr.

Elektronisk tidtagning anbefales til springstævner på alle niveauer, dvs. også E & D stævner.
Når klubben skal afholde f.eks.. klubmesterskaber i spring, Cups mv. kan der med fordel lejes tidstagningsudstyr for 1 dag. Fordelen er, at tiden må tages med 2 decimaler når der benyttes elektronisk tidstagningsanlæg, og publikum kan se tiden på displayet, og dermed heppe med mens klassen afvikles.

For booking af anlægget kontakt venligst Karina Eckert: Karina.eckert@gmail.com eller tlf. nr. 2125 6677


Regler og vejledning

Ansvar i forbindelse med leje af distriktets tidtagningsudstyr
 
Ansvar:

Ved leje af distriktets tidstagningsudstyr accepterer klubben (lejeren) at bære det fulde ansvar for det lejede udstyr, fra udstyret er afhentet og indtil det er returneret samme sted eller som aftalt.


Misligeholdelse, bortkomst og skade:

Klubben hæfter for enhver skade – herunder bortkomst – såvel forsætlig, uagtsom som hændelig på udstyret i hele låneperioden indtil udstyret er returneret til/og tjekket af distriktet.

Der ligger ekstrabatterier til senderne i tasken til senderne/fotocellerne, men vi minder klubberne om at huske at slukke for senderne hver dag efter endt brug.

Mangler der dele til udstyret ved aflevering, bestiller distriktet nye dele hos leverandøren og opkræver klubben for de nye dele. Der udleveres en indholdsfortegnelse sammen med udstyret.

Distriktet kan ikke påtage sig erstatningsansvar for følger af force majeure, defekt udstyr eller forkert anvendelse af lejet udstyr, herunder fejlbetjening.

Udlevering/aflevering af udstyret:

Anlægget kan hentes/afleveres hos Karina Eckert i Hedehusene, efter forudgående aftale

Hvis anlægget ikke afleveres senest tirsdag (medmindre andet er aftalt med Karina),opkræves ekstragebyr kr. 500 + km penge for afhentning af anlægget.

Bemærk:


Klubber under DRF, er via DIF's kollektive forsikringer, dækket af en kollektiv ansvarsforsikring. Men denne forsikring dækker ikke for ting, som klubben har lånt eller lejet. Denne undtagelse er ikke speciel for Idrættens kollektive ansvarsforsikring men er en helt generel bestemmelse på ansvarsforsikringer.


Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve