Distriktsmesterskaber 2024

Dressur Hest Individuelt: Dato kommer senere (bliver afholdt på SOLR efter 1. oktober)

Dressur Hest Hold: 17.-19. maj Midtsjællands Rideklub

Dressur Pony Individuelt: Dato kommer senere (bliver afholdt på SOLR efter 1. oktober)

Dressur Pony Hold: 17.-19. maj Midtsjællands Rideklub

Spring Hest Individuelt:
15.-17. marts Østsjællands Rideklub

Spring Hest Hold: Dato kommer senere (bliver afholdt på ØSR efter 1. oktober)
 
Spring Pony Individuelt: 15.-17. marts Østsjællands Rideklub 

Spring pony Hold: Dato kommer senere (bliver afholdt på ØSR efter 1. oktober)
Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 3 – 2024 Spring

Generelle bestemmelser:

 1.  Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.
 2.  Bestemmelserne baserer sig på DRFs nyeste reglement.
 3. Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF Springreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævneår. 
 4. Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse der rides ved mesterskabet. Eks. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad.
 5. Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.
 6. Bruttoholdliste for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har tilmeldt, indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. I holdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og meddeler dette til sekretariatet, senest ved lodtrækning.
 7. Distriktet fastsætter hvert år minimumskravet til dotering i de enkelte DISM.
 8. Der skal i hvert DISM være dækken, rosetter, æresbånd, medaljer samt blomster til 1. pladsen/det vindende hold.
 9. Distriktet betaler udgiften til honorar til dommerne, TD på dagen, dotering i hesteklasser i DISM klasserne, samt evt. leje af tidstagningsanlæg. Udgifter til kørsel, samt blomster betales af den arrangerende klub. Distriktet sørger for levering af dækkener, rosetter og medaljer til stævnepladsen.
 10. Springning: Ved ligeplacerede, er der omspringning om 1. 2. og 3. pladsen
 11. Indskud: 

              Spring indv. Hest/pony kr. 150.00 - 

              Spring hold hest/pony kr. 500.00 pr. hold

    12. Dotering: 

              Spring indv. Hest kr. 1000/800/700/600/500 - 

              Spring hold hest kr. 1500/1300/1100/900/700

    13. Indskud og dotering er arrangerende klubs anliggende iht. Ovenstående bestemmelser.


Distriktsmesterskab spring hest.

Mesterskabet afvikles i klasse LA* over 2 omgange, metode B12, Tempo 350/m/min, startorden i 2. omgang og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. omgang starter først, dernæst den ekvipage med næstflest fejl/ længst tid osv.

Distriktsmesterskab hold hest spring

Mesterskabet afvikles i LB**, metode B12 over 2 omgange, tempo 350 m/min. Hver rytter rider banen igennem vekselvis med 1 rytter fra hvert hold. Ekvipagerne rider samme rækkefølge i begge runder.

Distriktsmesterskab spring pony

Mesterskabet afholdes særskilt for kat I, II og III i klasse LA* og er altså 3 separate klasser, ved mindre end 4 tilmeldte ekvipager ved efteranmeldelsesfristen, kan kat 3+2 eller kat 2+1 lægges sammen. Metode B12, tempo 300 m/min, samme regler som for heste.

Distriktsmesterskab pony hold spring 

Mesterskabet er åben for alle 3 kategorier hvor det er tilladt at sammensætte hold af flere kategorier. Mesterskabet afvikles i LB* over 2 omgange, som handikapspringning metode B12, tempo 300 m/min samme regler som for heste.

 

 

Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 3 – 2024 Dressur 

Generelle bestemmelser:

 1. Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.
 2. Bestemmelserne baserer sig på DRF's nyeste reglement
 3. Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF dressurreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævneår. 
 4. Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse der rides ved mesterskabet. Eks. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4.
 1. Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.
 2. Startrækkefølgen for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Udskiftning af rytter/hest, skal være inden lodtrækningen.
 3. Distriktet fastsætter hvert år minimumskravet til dotering i de enkelte DISM.
 4. Der skal i hvert DISM være dækken, rosetter, æresbånd, medaljer samt blomster til 1. pladsen/det vindende hold.
 5. Distriktet betaler udgiften af honorar til dommerne samt TD på dagen og dotering i hesteklasser i DISM klasserne. Udgifter til kørsel, samt blomster betales af den arrangerende klub. Distriktet sørger for levering af dækkener, rosetter og medaljer til stævnepladsen.
 6. Dressur: i tilfælde af ligeplacerede på 1. 2. eller 3. pladsen, vil det være hoveddommerens resultat på 2. dagen, som afgør placeringsrækkefølgen.
 7. Indskud: 

          Dressur indv. Hest kr. 300.00 

          Dressur indv. Pony 300.00 

          Dressur hold hest/pony 500.00 pr. Hold

     12. Dotering: 

          Dressur indv. Hest kr. 1000/800/700/600/500 

          Dressur hold hest kr. 1500/1300/1100/900/700

    13. Indskud og dotering er arrangerende klubs anliggende iht. Ovenstående bestemmelser.

 

Distriktsmesterskab dressur hest.

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad 1. dag rides MB0, 2. dag rides MB2, startberettigede er alle der har startet første afdeling. Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved ligeplacering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de ligeplacerede. Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én hest på 2. dagen.

Distriktsmesterskab hold hest dressur

Mesterskabet afvikles i LA2/LA4. Mindst 3 ekvipager skal være godkendt (50%) for at holdet kan opnå placering. Hvis holdet kun har 3 ryttere, kan holdet selv vælge om det er LA2 eller LA4 der udgår. Det skal så være den 2. eller 4. startende på holdet der udgår.

Distriktsmesterskab dressur pony

Mesterskabet afvikles over 2 dage i samme sværhedsgrad. Startberettigede er alle der har startet første afdeling. Den arrangerende klub uddeler rosetter på 1. dagen. Procentsummen med 3 decimaler fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet. Ved ligeplacering til 1. pladsen, vinder den ekvipage som har fået højest procent af hoveddommeren i 2. afdeling, derefter er de ligeplacerede. Antal placeringer udregnes ud fra det antal startende ekvipager 1. dag. Hver rytter må kun starte én pony på 2. dagen.

Kat 3: 1 dag rides LB1, 2.dag rides LB3

Kat 2: 1 dag rides LA1, 2. dag rides LA1

Kat.1: 1 dag rides LA1, 2.dag rides LA2

Mesterskabet afholdes særskilt, medmindre at andet aftales med distriktet. 

Distriktsmesterskab hold dressur pony

Mesterskabet er åbent for alle 3 kategorier, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier. Mesterskabet rides i LA1B og LA2B. Hvis holdet kun har 3 ryttere kan holdet selv vælge om det er LA1 eller LA2 der udgår. Det skal så være den 2. eller 4. startende på holdet der udgår.

 


Regler for distriktsmesterskaber i Distrikt 3 - 2024 Distance

Desværre ikke et mesterskab der afholde, da der ikke er starter nok i distriktet 


 


HUSK OGSÅ AT LÆSE DRF's REGLEMENT - FÆLLESBESTEMMELSER

 
 
 
HISTORIK:


Distriktsmesterskaber 2023
Distance: Aflyst pga. manglende starter

Dressur Hest Individuelt:
Himmelev Rideklub 26.-27. august 
Vinder blev Gry D. Viborg på Sauternes, startende for Hvalsø Rideklub. Nr. 2 blev Allan Laursen på Atterupgaards Seebach, startende for Vallø Sportsrideklub.


Dressur Hest Hold: Midtsjællands Rideklub 19.-21. maj
Vinder blev holdet fra Vallø Sportsrideklub, bestående af Alexandra Dahlerup på Festo Guldbjerg, Anita Klenum Jensen på Buskbjerggaards Samba Hit, Maria Fersner på Åens Rock Hound samt Stinne Pernille Olsen på Calzino.

Dressur Pony Individuelt:
Himmelev Rideklub 26.-27. august
Vinderen for kat. III blev Michala P. Petersen på Bomgaardens Bonjovi, startende for Himmelev Rideklub.
Vinderen for kat. II blev Caroline K. Thomsen på Brynithon Teifon, startende for Karlslunde Rideklub.
Vinderen for Kat. I blev Elin L. Hansen på Strandgaardens Despacito, startende for Hvalsø Rideklub.
 
Dressur Pony Hold: Hvalsø Rideklub 12. august 
Vinder blev holder fra Hvalsø Rideklub, bestående af Clara W. Marquard på Perfekto Højlyst, Augusta M.L. Schaksen på Smartie, Elin L. Hansen på Strandgaardens Despacito samt Emilia S. Dyhr på Himalaya.

Spring Hest Individuelt:
Østsjællands Rideklub 31. marts - 2. april
Vinder blev Mona Hyldahl Birck på Favorit Las Vegas, startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Mie Mundberg Hansen på Oraya V/D Rostal startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 3 blev Christel May-worre på Dietmar VH DWB startende for Østsjællands Rideklub.

Spring Hest Hold: Østsjællands Rideklub 6.-8. oktober - Aflyst pga. manglende starter.
 
Spring Pony Individuelt: Østsjællands Rideklub 31. marts - 2. april 
Vinder for Kat. I blev Nocole Isaksen på Højly's Dumle, startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Emma Røhrmann på Jack The Lad, startende for Darupgaards Rideklub. 
Vinder for kat. II+III blev Noomi Ahlm Pape på Carabas Du Marquais, startende for Rideklubben Vestervang. 
Nr. 2 blev Celine Kragh på Kyrill, startende for Vindinge Rideklub.
 
Spring pony Hold: Østsjællands Rideklub 6.-8. oktober  
Vinder blev holdet fra Østsjællands Rideklub, bestående af Frida Mundberg på Birger, Mille Kramer på WR Ballyleen Lad, Maria Lundqvist på De Kuilen's Winne samt Emilia S. Dyhr på Flandernhof's Sunny Boy.
Nr. 2 blev holdet fra Himmelev Rideklub, bestående af Ellen V. Reymert på Dinko Star, Victoria Sødergren på Baba, Margrethe V. Brincker på Annemone samt Astrid Nilaus på Bobbys Pride.


Distriktsmesterskaber 2022
Distance:
 
Aflyst pga manglende starter


Dressur Hest Individuelt:
14.-15. maj Himmelev Rideklub
Vinder blev Amalie Kastrup Gylden på Stald Skaarups Sezjon, startende for Midtsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Katia Bjerregaard Christensen på Gørklintgårds  Santiamo, startende for ?. 
Nr. 3 blev Sofie Lykke Henriksen på Uno Rihanna, startende for Karlslunde Rideklub.


Dressur Hest Hold:
10.-11. september Himmelev Rideklub 
Vindere blev holdet fra Midtsjællands Rideklub, besående af Signe M. Wiberg på Holsteins Just A Dream, Emilie B. Berggreen på Wazington, Ida Maria L. Andersen på Boogie Woogie samt Camilla D. F, Christensen på Fürsten.

Dressur Pony Individuelt: 14.-15. maj Himmelev Rideklub
Vinder for kat. III blev Rebekka Sofia Pedersen på Serinity D, startende for Rideklubben Vestervang. 
Vinder for kat. II blev Sofie L B Thomsen på Milky Way, startende for Midtsjællands Rideklub.
Vinder for kat. I blev Naja Engelund Lassen på Don, startende for Rideklubben Vestervang. 
Nr. 2 blev Olivia Reenberg Bothmann på Petrasmindes Holly, Startende for Midtsjællands Rideklub.
 
Dressur Pony Hold: 20.-22. maj Midtsjællands Rideklub
Vinder blev holdet (sort) fra Midtsjællands Rideklub, bestående af Olivia Reenberg Bothmann på Petrasmindes Holly, Emma Kindvig på Very Fair, Emma Lund Mailbak på Røgilds Gandorf samt Sofie L B Thomsen på Milky Way.

Spring Hest Individuelt: 24.-26. juni Vindinge Rideklub
Vinder blev Hanne W. Ramsgaard på Linn, startende for Karlslunde Rideklub.

Spring Hest Hold: 3. april Solrød Rideklub - Aflyst pga. manglende starter
 
Spring Pony Individuelt: 25.-27. marts  Østsjællands Rideklub
Vinder for kat. III blev Mikkel Baungaard Knudsen på Mosedalens Latif, startende for Rideklubben Vestervang.
Vinder for kat. II blev Clara Røhrmann på Donky Kong, startende for Darupgård Rideklub. 
Nr. 2 blev Bjørn Alexander Landsgrav Krieg på Brock Bee Line, startende for Østsjællands Rideklub.
Vinder for kat. I blev Mille Tove Weilstrup på Kingstown Rebel, startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Freya Vejlstrup på Franzi, startende for Østsjællands Rideklub. 
 
Spring pony Hold: 24.-25. september Østsjællands Rideklub
Vinder blev holdet fra Solrød Rideklub, bestående af Emma Røhrmann på Jack The Lad, Malina Jensen på Donky Kong, Clara Røhrmann på De Kulien's Winne samt Maria Lundqvist på Ahorn's Marengo.
 
Distriktsmesterskaber 2021
Distance: Afholdes ikke, da der ikke er starter nok.

Dressur Hest Individuelt: 28.-30. maj Midtsjællands Rideklub
Vinder blev Freya Dreyer på Funny Mårsø, startende for Midtsjællands Rideklub.
Nr. 2 blev Camilla D.F. Christensen på Fürsten, startende for Midtsjællands Rideklub.

Dressur Hest Hold:
23.-24. oktober Himmelev Rideklub
Vinder blev holdet fra Vallø Sportsrideklub, bestående af Simone H. Helkan på Holsegaard's Daylight, Nikolaj H. Brettschneider på Rose Mary, Anita K. Jensen på Buskbjerggaards Samba hit, samt Lars Stage på Hoya's Finessa.
 
Dressur Pony Individuelt: 23.-24 oktober Himmelev Rideklub
Vinder af kat. III blev Rebekka S. Pedersen på Serenity D.
Vinder af kat. II blev Ida B. Asmussen på She Nett Hoejgaard.
Vinder af kat. I blev Martha K. Mathiasen på FS Davidoff. Nr. 2 blev Sascha S. R. Sejberg på Cezar Obolensky.
 
Dressur Pony Hold: 28.-30. maj Midtsjællands Rideklub
Vinder blev holdet fra Midtsjællands Rideklub, bestående af Amalie Fog Kjems på Max, Emilie K. Simonsen på Gredstedgaard Gismo Star, Sophie Kindvig på Miss Marple M, samt Emma E. Larsen på Romeo's Hit Man.

Spring Hest Individuelt: 10. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev Ida Mundberg Hansen på Mundbergs Bailando, startende for Østsjællands Rideklub.
 
Spring Hest Hold: 17. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev holdet fra Østsjællands Rideklub, bestående af Anne-Katrine Hjortshøj på Victorious, Mie Mundberg Hansen på Gershwin Du Bois Pinchet, Mille Andersen på Clonguish Cassanova, samt Dennis Lüth på Davos Z.
 
Spring Pony Individuelt: 7. august Solrød Rideklub
Vinder af kat. III blev Laura Sloth Kjær på Boom Box, startende for Østsjællands Rideklub.
Vinder af kat. I blev Loke Landsgrav Kriegel på Yellowriver Black Magic, startende for Østsjællands Rideklub. Nr. 2 blev Nicole Isaksen på Højly's Dumle, startende for Østsjællands Rideklub. 
Vinder af kat. II blev Angelina Bomgaard Glashøj på Catch me if you can, startende for Vindinge Rideklub.
 
Spring pony Hold: 16. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev holdet fra Østsjællands Rideklub, bestående af Anna Sofia Fuhrmann på Østerlunds Comet, Silja Sofie Wichmann Duus på Skovgårds Safir, Laura Sloth Kjær på Boom Box, samt Mille Tove Weilstrup på Cicero.
Nr. 2 blev holdet fra Rideklubben Vestervang, bestående af Hannah Stage-Pekilidi på Queens Dandelion, August Dall på Bramble, Frida Kundby Eriksen på Lac Lemon Lakriz, samt Sebastian Rydahl Pedersen på Gerrit.


Distriktsmesterskaber 2020 

Distance: Afholdes ikke i år, da ingen ønsker at deltage

Dressur Hest Individuelt: 21.-23. august Midtsjællands Rideklub
Vinder blev Julie Graff på Sabine-Høm, startende for Solrød Rideklub.  
 
Dressur Hest Hold: 31. oktober - 1. november Karlslunde Rideklub - Aflyst pga. Covid-19                                                                            

Dressur Pony Individuelt: 5.-6. december Hvalsø Rideklub
Vinder af kat. I blev Astrid Charlotte Smith Larsen på Firhøj's Parano, startende for Hvalsø Rideklub.
Nr. 2 blev Emilie Hansen på Orchid's Tigertail, startende for Solrød Rideklub.
Vinder af kat. II blev Elia Pons Martinsen på Lykkehøjs Wildfire of Dornik, startende for Karlslunde Rideklub.
Vinder af kat. III blev Emma Kindvig på Bomgaardens Bonjovi, startende for Himmelev Rideklub.

Dressur Pony Hold: 21.-23. august Midtsjællands Rideklub
Vinder blev Solrød Rideklub, bestående af Emilie Hansen på Orchid's Tigertail, Victoria S. Bjerregaard på Mirain Tibet, Elin L. Hansen på Clausholm Voyager, samt Mathilde E. Strandgaard på Katrinebjergs Rihanna.                                                                 

Spring Hest Individuelt: 3.-4. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev Mie Mundberg på Bøgegårdens Dove, startende for Østsjællands Rideklub.
Nr. 2 blev Ida Dyrbye Hersbøll på Dunhammergaards Mon Cheri, startende for Vindinge Rideklub.      
 
Spring Hest Hold: 24.-25. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev Vindinge Rideklub, bestående af Frederik Kjølholm på Lazetta C, Ida Dyrbye Hersbøll på Dunhammergaards Mon Chéri, Karsten Jakobsen på Sannebo's Francis Heart, samt Frederikke Olsen på Vemmetofte Compassion.
Nr. 2 blev Østsjællands Rideklub, bestående af Rikke Gyldensted Edvardsen på Cazello 88, Mille Andersen på Endeavour, Simone Bøgelund Nielsen på Aminata R, samt Jean Ferdinand Kluge på Storlunds Sun-Light.

Spring Pony Individuelt: 3.-4. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder af kat. I blev Dicte Lundsteen-Berg på Keegan's Doolittle, startende for Østsjællands Rideklub.
 Nr. 2 blev Loke Landsgrav Kriegel på Davidstown Ruby, startende for Østsjællands Rideklub.
                                                               

Spring pony Hold: 24.-25. oktober Østsjællands Rideklub
Vinder blev Østsjællands Rideklub, bestående af Katharina Cerqueira på Coco Chanel, Nicoline Ryborg Celta på Højvangs Kanilla, Freya Vejlstrup på Franzi, samt Anna Sofia Furhmann på Little Miss Milton.
 Nr. 2 blev Østsjælland Rideklub, bestående af Loke Landsgrav Kriegel på Dolly, Bjørn Alexander Landsgrav Kriegel på West side Blue Hit, Mille Tove Weilstrup på Vestergaard Kick Run, samt Selma Sofie Allerup på Tullibards Jumping Rosy. 


Distriktsmesterskaber 2019 
Distance: 21. september (Hedelandsridtet) Vindinge Rideklub

Dressur Hest Individuelt: 24.-26. maj Midtsjællands Rideklub
Vinder Sophie Blume på Atterupsgaards Laurits, startende for Midtsjællands Rideklub.
Nr. 2 Julie Kristine Nielsen på Mickey Rooney, startende for Midtsjællands Rideklub. 


Dressur Hest Hold: 22.-23. juni Hvalsø Rideklub
Vinder blev Vallø Sportsrideklub, bestående af Anna Kromann på Baunehøjens Ali Baba, Mathilde Ring på Sullivan, Begitte Skov Larsen på Allyousearch4is Firfod, samt Anja Henning på Armstrong.
Nr. 2 blev Midtsjællands Rideklub, bestående af Amira Aasted Jespersen på Atterupgaards Mandalay, Sara Mette Mejer på Ribeaupierre, Silke Andersen på Fredendals Divine, samt Bianca Andersen på Runehøjs Skyline.
 
Dressur Pony Individuelt: 22.-23. juni Hvalsø Rideklub
Vinderen af kat. I blev Signe Munch Wiberg på Nørlinds Vladimir, startende for Midtsjællands Rideklub.
Nr. 2 blev Cecilie Houmann Hansen på Nørlunds Don Ferro, Startende for Hvalsø Rideklub.
Nr. 3 blev Clara Lundgren-Beck på Røgild's Gandorf, startende for Midtsjællands Rideklub.
Nr. 4 blev Silje Green Skyttebo på Max, startende for Midtsjællands Rideklub. 
Vinder af kat. II blev Cornelia Munch Sinding på Dream Step, startende for Midtsjællands Rideklub.
Nr. 2 blev Philipa Stadler på Toftegaards Illusion, startende for Midtsjællands Rideklub.
Vinder af kat. III blev Tia Lundberg på West side Blue Hit, startende for ØstSjællands Rideklub 
 
Dressur Pony Hold: 24.-26. maj Midtsjællands Rideklub
Vinder Midtsjællands Rideklub (Hvid) bestående af Silje Green Skyttebo / Max, Signe Munch Wiberg / Nørlunds Fladimir, Cornelia Munch Sinding / Dream Step samt Clara Lundgren-Beck /Røgild's Gandorf.
Nr. 2 Vindinge Rideklub bestående af: Liva Marie Sigsgaard Juul / Lillevangs Dark Duke, Laura Krogholt Bonde / Adisa, Filipa Bang Rasmussen / Laibek's Fulton samt Liva Maria Otterstrøm Hyttel / Moglie.
 
Spring Hest Individuelt: 9.-11. august Vindinge Rideklub
Vinder Ida Mundberg Hansen på Clonguish Cassanova, startende for ØstSjællands Rideklub.
Nr. 2 blev Ida Dyrbye Hersbøll på Dolomal, startende for Vindinge Rideklub.
 
Spring Hest Hold: 22. september Vindinge Rideklub

Spring Pony Individuelt: Solrød Rideklub 7. april
Vinderen af kat. I blev Sarah Kaaber Munch på ponyen JJ Lucky Lady, startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Sofie Nørgaard-Larsen på ponyen Costa 54, startende for Solrød Rideklub.
Vinderen af kat. II blev Jean Ferdinand Kluge på ponyen Skousboe Candyfloss, startende for Østsjællands Rideklub. 
Nr. 2 blev Kamille Agerbo på ponyen Triton Hippios, startende for Solrød Rideklub.
Nr. 3 blev Dicte Lundsteen-Berg, på ponyen Wr Black Magic, startende for Østsjællande Rideklub. 
 
Spring pony Hold: 22. september Vindinge Rideklub
 
Distriktsmesterskaber 2018
Distance: Vindinge Rideklub 15. september (Hedelandsridtet)
Aflyst pga. for få tilmeldinger

Dressur Hest Individuelt: Himmelev Rideklub den 4.-5. august
Stort tillykke til Sophie Nyholm Kristensen fra Midtsjællands Rideklub, der på hesten Jonstrupgårdens Dirty Harry vandt mesterskabet. Til Sophie Blume fra Midtsjællands Rideklub, der på hesten Atterupgaard's Laurits blev nr. 2.

Dressur Hest Hold: Hvalsø Rideklub 11.-12. august
Stort tillykke til holdet fra Midtsjællands Rideklub, bestående af Freya Dreyer på hesten Katrinebjerg's Cosmeo, Camilla Christensen på hesten Obreja's Sly, Bianca Andersen på hesten Runehøjs Skyline, samt Silke Andersen på hesten Fredensdals Divini, der vandt mesteskabet.
Til holdet fra Vallø Sportsrideklub, bestående af Anna Kromann på hesten Baunehøjens Ali Baba, Charlotte Olsen på hesten De Caprio, samt Eva Stoltze på hesten Smooth Diamond, der blev nr. 2. 

Dressur Pony Individuelt: Hvalsø Rideklub 11.-12. august
Stort tillykke til Olivia Bothmann fra Midtsjællands Rideklub, der på ponyen Mr. Mertilo vandt mesterskabet for Kat. III.
Stort tillykke til Mathilde Andersen fra Hvalsø Rideklub, der på ponyen Fredbo's Rondo Royal vandt mesterskabet for Kat. II, samt til Sarah Starup fra Solrød Rideklub, der på ponyen High Flown's Brittany Gold blev nr. 2.
Stort tillykke til Silke Rasmussen fra Midtsjællands Rideklub, på ponyen Lykkesholm Cyperb vandt mesterskabet for Kat. I, samt til Ida Maria Andersen fra Midtsjællands Rideklub, der på ponyen Golden Star, blev nr. 2. 
 
Dressur Pony Hold: Midtsjællands Rideklub 25.-27. maj
Stort tillykke til holdet fra Solrød rideklub, bestående af Lærke Rubin på ponyen Vasehøjs Pashia, Samantha Nielsen på ponyen Dimitri, Freja Rubin på ponyen Day-Lights Naomi samt Mille Jørgensen på ponyen Nørlunds Samantha, der vandt mesterskabet.
Til holdet fra Rideklubben Ørsted Holme, bestående af Victoria Kjærhus på ponyen Fronerthig Red Hot Chilli, Ida Trach på ponyen Haymo's Ivanhoe, Sarah Starup på ponyen High Flown's Brittany Gold, Katia Christensen på ponyen Strandgaard's Let's Dance, der blev nr. 2.
 
Spring Hest Individuelt: Solrød Rideklub 1.-2. december
Stort tillykke til Lisa Møller Andersen fra Karlslunde Rideklub, på hesten Heartland Prydsholm, vandt mesterskabet. Til Ida Mundberg fra Østsjællands Rideklub, på hesten Clonguish Cassanova blev nr. 2, Cecilie C. Ravn, der på hesten V-Max Z, blev nr. 3, samt til Sofie Aabo Nielsen, der på hesten Carthano 8, blev nr. 4.

Spring Hest Hold: Solrød Rideklub 1.-2. december
 
Spring Pony Individuelt: Solrød 13.-15. april
Vinderen af kat. 1 blev Sofie Larsen på Costa 54, startende for Solrød Rideklub.
Vinderen af kat. 2+3 blev Jean Ferdinand Kluge på Kokkedals Elara - II, startende for Østsjællands Rideklub. Nr. 2 blev Emily Flintegaard Ehlert på Blondy Boy - II, startende for Vindinge Rideklub. Nr. 3 blev Kamille Agerbo på Triton Hippios - II, startende for Karlslunde Rideklub.

Spring pony Hold:
Solrød Rideklub 1.-2. december
 
 
Distriktsmesterskaber 2017 
Distance: TEAM Hedegårdens Rideklub 9. september (Hedelandsridtet)
Desværre aflyst pga. manglende starter.

Dressur Hest Individuelt: Solrød Rideklub den 25.-26. februar
Stort tillykke til Selina Hundstuen Solberg fra Vallø Rideklub, der på hesten Atterupgaards Ophelia vandt mesterskabet. Til Emilie Berggreen fra Midtsjællands Rideklub, der på hesten Hopkins blev nr. 2.

Dressur Hest Hold: Hvalsø Rideklub 5.-6. august
Stort tillykke til holdet fra Vallø Sportsrideklub, bestående af Karina Høybye på hesten Ejerbækgårds Jameson, Ditte B. Dragsted på hesten Nat King Cole, Eva Stoltze på hesten Smooth Diamond og Bodil T. Jarløv på hesten Poker König, der vandt mesterskabet.
Til holdet fra Midtsjællands Rideklub, bestående af Michelle W. Frandsen på hesten Solero Lantinus af Nørbo, Sophie N. Kristensen på hesten Jonstrupgårdens Dirty Harry, Mille-Marie Vinther på hesten Drisdal's Flying Thyson og Sophie Blume på hesten Akine's Fabian, blev nr. 2.
 
Dressur Pony Individuelt: Himmelev Rideklub 19.-20. august
Stort tillykke til Matilde Kløverhøj Andersen fra Hvalsø Rideklub, der på ponyen Fredbo's Butler vandt mesterskabet for Kat. III.
Stort tillykke til Isabelle Örwén fra Hvalsø Rideklub, der på ponyen Lorenzo vandt mesterskabet for Kat. II, og til Silke Cicilia Rasmussen fra Midtsjællands Rideklub, der på ponyen Heart of Stone blev nr. 2.
Stort tillykke til Matilde Trantoft Svanberg fra Midtsjællands Rideklub, der på ponyen Lykkesholm Cyperb vandt mesterskabet for Kat. I, og til Esther Stenhøj Westergaard fra Himmelev Rideklub, der på ponyen Chuba Chubs blev nr. 2.
 
Dressur Pony Hold:
Desværre aflyst pga. manglende starter.
 
Spring Hest Individuelt:
Karlslunde Rideklub 6.-8. august
Stort tillykke til Kristian Nielsen fra Karlslunde Rideklub, der på hesten Goldlines Hanox samt Lisa Møller Andersen fra Karlslunde Rideklub, der på hesten Heartland Prydsholm delt mesterskabet.
Til Michele S. Christiansen fra Karlslunde Rideklub, der på hesten Hopla's Love Me blev nr. 3. Til Signe N. Pedersen fra Hedehusgårdens Rideklub, der på hesten Empire blev nr. 4.

Spring Hest Hold: Østsjællands Rideklub 9.-10. september
Stort tillykke til holdet fra Østsjællands Rideklub, bestående af Michell Holst Andersen på hesten Camillo, Mie Mundberg på hesten Gorgeous George, Nadia Siesbye Suhr på hesten Gazelle og Ida Mundberg Hansen på hesten Clonguish Cassanova, der vandt mesterskabet.
 
Spring Pony Individuelt: Solrød 5. november
Stort tillykke til Helene Nielsen fra Darupgaards Rideklub, der på ponyen Sabu vandt mesterskabet for Kat. II + III, og til Mathilde De Neergaard fra Rideklub Strålen, der på ponyen Wr Terminator Two blev nr. 2.
Mesterskabet for Kat. I blev desværre aflyst pga. manglende starter.
 
Spring pony Hold: Østsjællands Rideklub 9.-10. september
Desværre aflyst pga. manglende starter.
 

Distriktsmesterskaber 2016

Distance: Hedelandsridtet v/ Team Hedegårdens Rideklub den 27. august 2016
Stort tillykke til Camilla Skov fra Team Hedegårdens Rideklub, der på hesten See You Later vandt mesterskabet.

Dressur Hest Individuelt: Midtsjællands Rideklub den 21.-23. maj 2016
Stort tillykke til Emilie Berggreen fra Midtsjællands Rideklub, der på hesten Hopkins vandt mesterskabet. Til Michael Sinding fra Midtsjællands Rideklub, der på hesten Atterupgaards Seebach blev nr. 2.
Dressur Hest Hold: Midtsjællands Rideklub den 25. september 2016
Stort tillykke til holdet fra Vallø Sportsrideklub, bestående af Maria F. Hansen på Winehouse, Selina H. Solberg på Atterupgaards Ophelia, Karina Høybye på Ejerbækgårds Jameson og Bodil T. Jarløv på Poker König, som vandt mesterskabet.

Dressur Pony Individuelt: Himmelev Rideklub den 14. august 2016
Stort tillykke til Tascha Engelbrecht, der på ponyen Poppelgårdens Notre Ra-Micca vandt mesterskabet for Kat. II, og til Sarah Friis Starup, der på ponyen High Flown' Brittany Gold blev nr. 2.
Stort tillykke til Line Fjeldgård Jensen, der på ponyen Røgild's Gandorf vandt mesterskabet for kat. I, til Michela Christensen, på ponyen Firfod Prins Caspian blev nr. 2, til Carmen Perch-Nielsen, der på ponyen Vasehøjs Lancelot blev nr. 3.

Dressur Pony Hold: Midtsjællands rideklub den 21.-23. Maj
Stort tillykke til holdet fra Midtsjællands Rideklub bestående af
Emma Månsson på ponyen Firfod Jezabel, Freya Dreyer på ponyen TT Calle Constantin, Line Jensen på ponyen Røgild's Gandorf og Dagmar Oxlund på ponyen Lundemarksgårds Favorit, som vandt mesterskabet. 

Spring Hest Individuelt: Karlslunde Rideklub den 5.-7. august
Stort tillykke til Ida Dyrbye Hersbøll fra Karlslunde Rideklub, der på hesten Doloma L vandt mesterskabet, til Anja Lykke Nielsen fra Rideklubben Epona, der på hesten Ready 4 U blev nr. 2, til Michele S. Christiansen fra Karlslunde Rideklub, der på hesten Hopla's Love Me blev nr. 3, samt til Louise Pedersen fra Rideklubben Vestervang, der på hesten Frinka blev nr. 4.
Spring Hest Hold: Karlslunde Rideklub den 1. oktober
Stort tillykke til holdet fra Nyskovens Sportsrideklub, bestående af Stina Carlsen på Hummels Minnie Tha Moocher, Louise Pedersen på Frinka, Caroline L. Petersen på Zenia Nørgaard og Emil Vestergård på King Quidam som vandt mesterskabet.

Spring Pony Individuelt: Karlslunde Rideklub den 5.-7. august
Stort tillykke til Emma Pietta Schou fra Karlslunde Rideklub, der på ponyen Wakelys Mini Me vandt mesterskabet for kat. II
Stort tillykke til Daniella Nielsen Hirschsprung fra Karlslunde Rideklub, der på ponyen Gambling Fame vandt mesterskabet for kat. I.

Spring pony Hold: Karlslunde Rideklub den 1. oktober
Stort tillykke til holdet fra Rideklubben Vestervang, bestående af Annasofie Menzer på Black Beauty, Louise Frederiksen på Siska Bredager, Amalie L. Petersen på ? og Cecillie Aggersbøl på Moonjam's Synfoni som vandt mesterskabet.
 
 
Distriktsmesterskaber 2015
Dressur Hest Individuelt: Midtsjællands rideklub 29-31 Maj - Afholdt
Stort tillykke til Julie Dankau på hesten Fiona som vandt mesterskabet.
 
Dressur Hest Hold: Vindinge rideklub 26-27 September
 
Dressur Pony Individuelt: ?
 
Dressur Pony Hold: Midtsjællands rideklub 29- 31 Maj - Afholdt
Stort tillykke til holdet fra Hvalsø Rideklub bestående af Rebecca H. Sylvest på ponyen Dezima, Michela Christensen på ponyen Firfod Prins Caspian, Sofia E. Müllertz på ponyen Marjan og Mette Buch på ponyen Sharpay A. som vandt mesterskabet. 
 
Spring Hest Individuelt: Karlslunde rideklub 7-9 August - Afholdt
Stort tillykke til Tine Jacobsen på Lykkesgaard La Colline som vandt mesterskabet
 
Spring Hest Hold: Solrød rideklub 22-23 August
 
Spring Pony Individuelt: Karlslunde rideklub 7-9 August - afholdt
Stort tillykke til Amalie Lebech Petersen på Pearl som blev vinder for pony kat I
Stort tillykke til Rikke Friis på Egehøjs Safir som blev vinder for pony kat II 
 
Spring pony Hold: Solrød rideklub 22-23 August 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve