Stævnekoordinering


Næsten alle danske stævner koordineres, for at fordele stævnerne bedst muligt, store som små, mellem stævneklubberne. De eneste stævner klubben selv koordinerer er deres elevstævner.

D-stævner (klub) kordineres på et møde i Distriktet, hvor klubberne skal være med.

C-stævner (distrikt) koordineres i Sjællandsgruppen, D1-5, se evt. mere her staevnekalendersjaelland.dk

B-stævner (lands) koordineres af DRF.

 

Retningslinjer for søgning af stævneterminer i D3, samt oprettelse på DRF Go 


Ansøgning af stævneterminer: 

- For udendørs sæson (april-september) er sidste ansøgningsfrist den 15. december for C-stævner og 1. januar for D-stævner. - stævner efter september der ansøges før tid, tages ikke i betragtning og gemmes ikke. 

- For indendørs sæson (oktober-marts) er sidste ansøgningsfrist den 15. maj for C-stævner og 30. maj for D-stævner. - stævner efter marts der ansøges før tid, tages ikke i betragtning og gemmes ikke. 


Fordelingsmøde:

- Så snart der er afholdt fordelingsmøde i D1-5 for C-stævner, lægges de tildelte terminer på stævnekalenderen.                               https://staevnekalendersjaelland.dk

Fordelingsmøderne ligger midt januar og først onsdag i juni.

- Så snart der er afholdt fordelingsmøde for D-stævner, med klubberne i distriktet, lægges de tildelte terminer på distriktets hjemmeside. https://d3-drf.dk/staevneoversigt 

Fordelingsmøderne ligger ca. midt januar og midt juni .


Fordelingsmøde i distriktet: (klubstævner)

- For at klubberne kan få tildelt D-stævner, som er ansøgt rettidigt, SKAL klubben være repræsenteret på fordelingsmødet. 

Er dette ikke muligt, får de fremmødte klubber fortrinsret på termin, og først efter mødet, kan de "ikke fremmødte" klubber søge terminer igen. 


DRF Go: 

- Så snart stævneterminer er frigivet på hjemmesider, bør disse ansøges på DRF Go. 

- Når terminer er godkendt, skrives proportioner og lægges til godkendelse. I disse proportioner skal det fremgå, hvem der er Teknisk Delegeret - til C-stævner - ellers kan de ikke godkendes. 

Fordelingen af TD'ere findes på hjemmesiden. https://d3-drf.dk/drfofficials 

Er der "fejl og/eller mangler", sendes de retur til klubben, til rettelse. 

- Er noget først godkendt af distriktet, kan rettelser kun foretages via DRF administration. (Hvis fx klassenavn/antal/dotering skal ændres) 


Husk at: 

- ALLE godkendelser og rettelser, som foretages af distriktet, har en arbejdsgang på op til ca. 14 dage....så søg i GOD TID, så I ikke kommer i tidskneb ved evt. rettelser, før der kan godkendes. 

- Det vil sige, at når klub ansøger terminen på DRF Go, har distriktet 14 dage til at godkende. 

- Når klubben så har indlagt proportioner, har distriktet 14 dage til at gennemlæse dem. Er der fejl/mangler sendes de retur til klubben, for at blive rettet til. 

- Når dette er sket og de igen sendes til godkendelse, har distriktet igen 14 dage til at gennemlæse og godkende.Søg stævnerne HER  (Tryk på her)

Bemærk kopimailen kommer fra et link vi har lånt fra distrikt 1.
Ved spørgsmål k
ontakt Bibi Hollenberg - staevnerd3@gmail.com  

 
Alle klubber SKAL lægge deres propositioner på DRF G0.
 
 
Hvis man skal afholde springstævne har distriktet et tidstagningsanlæg som klubberne kan leje - for mere info se klik her.
 


Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve