Officials - Tilskud/Godtgørelse

 

Uddannelse af officials og undervisere i distriktet:

Det er blevet besluttet, at personer der ønsker at deltage i et "opstartskursus" som dressurdommer eller anden official, samt ryttermærkeunderviser skal tilmeldes via deres egen klub, som herefter kan søge tilskud hos kommunen. Når opstartskurset og det første kursus er gennemført, vil det resterende beløb blive refunderet af distriktet.

 

Transporttilskud til officials ved uddannelsesophold:

Det er blevet besluttet, at Officials får transporttilskud ved uddannelsesophold. Officials skal så vidt muligt rejse sammen, således at der bruges minimum af omkostninger. Official sender bilag og dokumentation til distriktets kasser. Der betales kilometerpenge efter statens takst - pt. kr. 3,51 (år 2022)

 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve