Dansk Ride Forbunds Officials 
 
Skal jeres klub afholde et stævne er det vigtigt at man i god tid booker de officials man skal bruge ifølge reglementet.
 
DRF's officials kan findes på DRF GO - Klik her: 
 
 

TD (Teknisk Delegeret) 

 
Tryk på årstallet og se hvilken TD der er tildelt hvilket stævne i D3: 
 
2014   2015   2016   2017  2018  2019  2020  2021  2022
 
Vi har i distrikt 3 valgt at teknisk delegeret (TD) automatisk bliver tildelt, når man får godkendt sine stævne-ønsker på C-niveau. Så man skal ikke selv lede efter en TD'er til C-stævner. TD'er til B og A niveau bliver tildelt af rideforbundet.
 
Distriktets team af TD’ere består af: Bibi Kongslev, Dea Rockhill Lysgaard, Anni Busk Sørensen, Pernille Winzentsen, Pia Stiller og Ina Frederiksen.
 
 
Fællesbestemmelser: 
 
Officials må kun virke ved et stævne pr. dag. (dressurdommere undtaget)
Såfremt to eller flere discipliner afvikles på samme tidspunkt/parallelt, kan man kun være TD for én disciplin pr. dag.  
 
Funktionstid for spring og dressur gælder:
Der skal ved to TD´ere på samme stævnedag, være minimum en times overlap.
Springning: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer pr. stævnedag eller maksimalt 220 starter.
Dressur: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer pr. stævnedag eller maksimalt 70 starter.
 
 
Generelt for alle officials
 

Hvis det til officials udbetalte skattefri godtgørelse overstiger de specificerede statslige satser, bliver alle godtgørelser for den pågældende officials skattepligtige og skal dermed indberettes til skattemyndighederne af både stævnearrangøren og den pågældende official. Godtgørelse til officials kan udbetales kontant eller ved elektronisk overførsel. Godtgørelser ved bankoverførsler skal være på modtagerens bankkonto senest 3 bankdage efter stævnet/prøven.

Transport/kørselsgodtgørelse. Taksten er fastsat af SKAT. Til en hver tid benyttes statens gældende høje takster. Pt. 3,44 kr. pr. km. i 2021 priser, eller tog-/busbillet. 

Vil man gerne vise, at man sætter pris på officials hjælp, så køb i stedet en blomst eller andet. Alle spring- og dressurdommere, banedesignere og TD er ude på stævnepladsen på lige vilkår.  

Med venlig hilsen

Anni Busk

TD-ansvarlig i D3

 
 

Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve