Godtgørelse af udgifter - Bestyrelsen i Distrikt 3


Retningslinjer for godtgørelse af udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Distrikt 3

Distrikt 3 udbetaler godtgørelse af udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Distrikt 3, når de i forbindelse med bestyrelsesarbejde for distriktet:
 • Deltager i møder (omfatter både møder i Distrikt 3, Distriktsudvalgsmøder og øvrige møder under DRF, hvor man deltager på vegne af Distrikt 3) 
 • Deltager ved stævner (distriktsrepræsentant ved overrækkelse af præmier til distriktsmesterskaber). 
 • Afholder bestyrelsesmøder
Godtgørelse af transportudgifter udbetales efter statens takster (km-penge og evt. broafgift).
 • Formand og stævnekoordinatorer modtager årligt en skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefon m.v. efter statens takster. 
 • De øvrige medlemmer af bestyrelsen og øvrige personer, der er valgt til at varetage en post i tilknytning til bestyrelsen, modtager årligt en skattefri godtgørelse i administration efter statens takster.
 • Disse beløb udbetales hvert år i december inden afslutningen af regnskabsåret.
 
Udgifter i forbindelse med afvikling af bestyrelsesmøder godtgøres med kr. 500,- pr. møde. 
 • Godtgørelsen dækker udgifter til mad- og /eller drikkevarer, der bruges til mødet. Der skal ikke indsendes bilag for udgifter i forbindelse med afvikling af disse møder, da det accepteres, at ikke alle mad- og/eller drikkevarer er købt ind i forbindelse med mødet. Nogle ting kan man have i forvejen, men skal naturligvis have udgifterne dækket alligevel.
 
For at få udbetalt rejsegodtgørelse gælder flg.: 
 • Der henstilles til, at der så vidt muligt arrangeres samtransport. 
 • Ved samtransport udbetales der godtgørelse pr. bil og ikke pr. bestyrelsesmedlem. 
 • Bestyrelsesmedlemmer skal afregne med Distriktets kasserer kvartalsvis (senest 14 dage efter afslutningen af et kvartal). Dog skal der for 4. kvartal afregnes senest d. 28. december. 
 • Afregning foregår ved, at man indsender ansøgning om rejsegodtgørelse (inkl. bilag med angivelse af antal km, samt bilag for evt. broafgift) til kassereren. Husk kontonummer hvor 
 • til godtgørelsen skal overføres.

Godtgørelse af transportudgifter vil ALDRIG kunne udbetales for deltagelse i arrangementer, hvor DRF, kommunen, klubber, arrangører eller andre instanser i forvejen udbetaler rejsegodtgørelse.
 

Vedtaget af Bestyrelsen i Distrikt 3
 
Oktober 2015 
Revideret jan. 17 
Revideret feb. 20 
Revideret feb. 23
 

 
 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve