Godtgørelse af udgifter - Bestyrelsen i Distrikt 3
 

Retningslinjer for godtgørelse af udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Distrikt 3

Distrikt 3 udbetaler godtgørelse af udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Distrikt 3, når de i forbindelse med bestyrelsesarbejde for distriktet:
 • Deltager i møder (omfatter både møder i Distrikt 3, Distriktsudvalgsmøder og øvrige møder under DRF, hvor man deltager på vegne af Distrikt 3) 
 • Deltager ved stævner (distriktsrepræsentant ved overrækkelse af præmier til distriktsmesterskaber). 
 • Afholder bestyrelsesmøder
Godtgørelse af transportudgifter udbetales efter statens takster (km-penge og evt. broafgift).
 • Formand og stævnekoordinatorer modtager årligt en skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefon m.v. efter statens takster.
 • De øvrige medlemmer af bestyrelsen og øvrige personer, der er valgt til at varetage en post i tilknytning til bestyrelsen, modtager årligt en skattefri godtgørelse i administration efter statens takster.
 • Disse beløb udbetales hvert år i december inden afslutningen af regnskabsåret.
 
Udgifter i forbindelse med afvikling af bestyrelsesmøder godtgøres med kr. 500,- pr. møde.
 • Godtgørelsen dækker udgifter til mad- og /eller drikkevarer, der bruges til mødet. Der skal ikke indsendes bilag for udgifter i forbindelse med afvikling af disse møder, da det accepteres, at ikke alle mad- og/eller drikkevarer er købt ind i forbindelse med mødet. Nogle ting kan man have i forvejen, men skal naturligvis have udgifterne dækket alligevel.
 
For at få udbetalt rejsegodtgørelse gælder flg.: 
 • Der henstilles til, at der så vidt muligt arrangeres samtransport. 
 • Ved samtransport udbetales der godtgørelse pr. bil og ikke pr. bestyrelses-medlem. 
 • Bestyrelsesmedlemmer skal afregne med Distriktets kasserer kvartalsvis (senest 14 dage efter afslutningen af et kvartal). Dog skal der for 4. kvartal afregnes senest d. 28. december. 
 • Afregning foregår ved, at man indsender ansøgning om rejsegodtgørelse (inkl. bilag med angivelse af antal km, samt bilag for evt. broafgift) til kassereren. Husk kontonummer hvortil godtgørelsen skal overføres.

Godtgørelse af transportudgifter vil ALDRIG kunne udbetales for deltagelse i arrangementer, hvor DRF, kommunen, klubber, arrangører eller andre instanser i forvejen udbetaler rejsegodtgørelse.
 

Vedtaget af Bestyrelsen i Distrikt 3
 
Oktober 2015
 
Revideret jan. 17
Revideret feb. 20
 
 
 
 
Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve