Rådsmøder

 
Hvad er et rådsmøde? Det er et møde arrangeret af distriktsbestyrelsen, hvor 1-2 repræsentanter fra hver klub bør deltage.
Rådsmødet bruges til at give klubberne den sidste nye info fra forbundet og fra distriktets udvalgene. Klubberne har stemmeret hvis der er forslag til afstemning og selvfølgelig taletid. 

Der afholdes som udgangspunkt 3 årlige rådsmøder. Et af disse møder afholdes som årsrådsmøde, dvs. med valg til distriktsbestyrelsen.

Distriktsbestyrelsen er som skrevet valgt af klubberne, så derfor kan vi på det kraftigste kun anbefale klubberne at møde op, give deres mening til kende og være med til at styrke samarbejdet i D3.

Årsrådsmøde:

I distriktets forretningsorden står:
  • Årsrådsmøde (Generalforsamlingen) afholdes inden udgangen af marts. 
  • Forslag til vedtagelse på årsrådsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsrådsmødet. Bestyrelsen varsler dette sammen med dato for afholdelse af årsrådsmødet.
  • Dagsorden for årsrådsmødet – inkl. evt. indkomne forslag - udsendes til alle klubber og offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før årsrådsmødet. 


Hædring af distriktets ryttere:


Ved årsrådsmødet hædrer vi det foregående års championatlistevindere samt ryttere - hold eller individuelt - som har vundet medalje (guld/sølv/bronze) til (DM) Danmarks Mesterskab, (NM) Nordisk Mesterskab, (EM) Europa Mesterskab, (VM) Verdens Mesterskab og/eller (OL) Olympiske Lege.

Men for at vi kan hædre alle dem der laver disse flotte resultater, skal vi bruge klubbernes/bestyrelsernes/medlemmernes hjælp. Send en mail til a.busk@mail.dk - med en lille tekst om resultatet, stævnet, dato og hvilken klub rytteren/holdet startede for - vi vil også sætte stor pris på et billede. For planlægningens skyld vil vi gerne have disse resultater inden den 14. feb. 

Læs evt. Forretningsorden for DRF's distrikter her
samt Forretningsorden for distriktsbestyrelsen under fanen "Distrikt".
 
Mødedatoer:

Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2024: 
13. marts - Årsrådsmøde  Indkaldelse   Dagsorden  Referat m. beretning
13. april Repræsentantskabsmøde i DRF 
25. juni Rådsmøde/D-stævnefordeling
08. oktober Rådsmøde


Historik siden 2013:
 
Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2023:  
14. marts - Årsrådsmøde  Indkaldelse  Dagsorden  Referat m. beretning og mindeord
01. april Repræsentantskabsmøde i DRF 
19. juni Rådsmøde/D-stævnefordeling  Dagsorden  Referat
10. oktober Rådsmøde Dagsorden  Referat


Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2022:  
21. marts - Årsrådsmøde Indkaldelse  Dagsorden 
02. april Repræsentantskabsmøde i DRF - Middelfart.
21. juni Rådsmøde/D-stævnefordeling  Dagsorden  Referat
26. oktober Rådsmøde Dagsorden  Referat

Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2021:
14. januar online Rådsmøde dagsorden  referat
29. marts Årsrådsmøde Dagsorden  Referat m. Årsberetning
21. juni Rådsmøde Dagsorden  referat
25. oktober Rådsmøde Dagsorden  Referat

Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2020:

14. januar Rådsmøde/D-stævnefordeling Dagsorden Referat 
24. marts Årsrådsmøde (Generalforsamling) Indkaldelse - AFLYST pga. corona-virus 
18. april Repræsentantskabsmøde i DRF - Kolding. - AFLYST pga. corona-virus 
18. maj virtuelt Årsrådsmøde Dagsorden Referat
18. juni Rådsmøde/D-stævnefordeling - AFLYST 
06. oktober Rådsmøde Dagsorden  Referat

Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde i 2019:

14. marts Årsrådsmøde (Generalforsamling) Indkaldelse Dagsorden Referat
6. april Repræsentantskabsmøde i DRF - Korsør.
17. juni Rådsmøde Dagsorden Referat 
10. oktober Rådsmøde Dagsorden Referat
 
Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde/jubilæum i 2018:
13. marts Årsrådsmøde (Generalforsamling) indkaldelse Dagsorden Referat Hædringer
21. april Repræsentantskabsmøde i DRF - Kolding.
18. juni Rådsmøde
08. oktober Rådsmøde 
 
Distriktsrådsmøder/Årsrådsmøde/repræsentantskabsmøde/jubilæum i 2017:
15. marts Årsrådsmøde (Generalforsamling) indkaldelse referat
 22. april Repræsentantskabsmøde i DRF 
07. juni Rådsmøde referat
12. oktober Rådsmøde Referat
 
Distriktsrådsmøder/generalforsamling/repræsentantskabsmøde i 2016:
Tirsdag den 15. marts:         Generalforsamling referat
Søndag den 17. april:           Repræsentantskabsmøde i Kolding
Onsdag den 25. maj:            Rådsmøde med deltagelse af bestyrelsesmedlem fra DRF.
Tirsdag den 11. oktober:       Ekstraordinært Rådsmøde referat præsentation


Distriktsrådsmøder/generalforsamling/repræsentantskabsmøde i 2015:
Torsdag den 12. marts:        Generalforsamling. Dagsorden / Indkomne forslagKørselsvejledning
Søndag den 19. april:           Repræsentantskabsmøde i Rebild - referat m.v. kan findes her
Onsdag den 20. maj:            D3-Rådsmøde 
Mandag den 5. oktober:        D3-Rådsmøde               
 

Distriktsrådsmøder/generalforsamling/repræsentantskabsmøde i 2014:
Tirsdag den 11. marts:         D3-generalforsamling (kørselsvejledning)
Søndag den 27. april:           Repræsentantskabsmøde i Korsør - referat m.v. kan findes her
Torsdag den 22. maj:           D3-Rådsmøde
Onsdag den 29. oktober:      D3-Rådsmøde    

 

Distriktsrådsmøder/generalforsamling/repræsentantskabsmøde i 2013:
Tirsdag den 5. marts:          Generalforsamling og championatuddeling
Søndag den 14. april:          Repræsentantskabsmøde i Sønderborg - referat m.v. kan findes her 
Torsdag den 22. august:      Distriktsrådsmøde 
Tirsdag den 26. november:  DistriktsrådsmødeDistrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve