Velkommen til Distrikt 3              
 


Hvem er vi? 
                           
Distrikt 3 ligger lige i midten af de 5 distrikter på Sjælland. 
 
I år - 2024 - har distriktet ca. 2600 medlemmer fordelt ud på 19 klubber, som afholder en masse elev-, klub-, lidt distriktsstævner og landsstævner. Distriktet er også så heldig at have "Store Hestedag" - som privat stævnearrangør - der holder til på Roskilde Dyrskueplads.
              
Distriktets klubber står for afholdelse af mesterskaber for pony/hest i spring og dressur, både individuelt og for hold samt Højelse Hesteklinik Dressur Cup for både pony og hest.             
 
Distrikt 3 har mange rigtig gode ekvipager på alle plan, som distriktet med stolthed hædrer hvert år til årsrådsmødet. Championatlisten er opdelt i 3 niveauer, i dressur, spring, pony, hest. Distance, military/terræn og paradressur er også på listen. 

Distrikt 1-5 har et rigtig godt og velfungerende samarbejde omkring C-stævne koordinering samt Sjællandsmesterskaberne. Der afholdes koordineringsmøder 2 gange årligt.Distrikternes historie
 
I år 1917 blev Dansk Ride Forbund stiftet.
 
 
I år 1970 blev landet opdelt i distrikter, efter de daværende amter og hvert distrikt valgte en distriktsbestyrelse, der igen valgte et medlem til at repræsentere dem i den daværende hovedbestyrelse for Dansk Ride Forbund. 
 
 
I år 2000 kom der igen en strukturændring. Denne fjernede distrikternes direkte repræsentation i den daværende hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen skulle fremover bestå af 7 medlemmer: en formand, en næstformand samt 5 medlemmer direkte valgt af repræsentantskabet.
Et par gange om året mødes distrikternes formænd, for at udveksle erfaringer om klubbernes udfordringer og nye tiltag.
 
I år 2007 blev amterne nedlagt, men DRF valgte at bibeholdt distriktsstrukturen. 
              
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 


 

 

 

 
 


Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve