Klubkonsulent

Til bestyrelsen i Rideklubben

Jeg hører tit: Hvad får vi for vort kontingent til DRF. En af de ting, I får, er besøg og sparring fra konsulenttjenesten.

Klubkonsulenterne er uddannede til at give råd og sparring til klubberne i distrikterne. Jeg vil derfor opfordre jer til at bruge den hjælp, som jeg kan tilbyde jer. Mail til sedam@mail.dk (eller ring på 72 36 63 84), så finder vi en dato. Det er rigtigt vigtigt for mig at understrege, at klubkonsulenterne ikke er en kontrolfunktion. Vi tager afsæt i den vision, I har i jeres klub.

De fleste af jer har haft eller skal snart have generalforsamling, og forhåbentligt er bestyrelserne herefter fyldt op med friske og energiske kræfter, som kan hjælpe de tilbagesiddende med alle de udfordringer, der venter.

Det kræver rigtigt megen tid, viden og indsigt at sætte sig ind i den mængde regler og lovstof, der skal til at drive og lede en rideklub i dagens Danmark.
Det er også tankevækkende, hvor hurtigt bestyrelsesmedlemmer ”brænder ud”. Bestyrelsesmedlemmer har statistisk en ”levetid” på ca. 2 – 3 år.
Jeg vil derfor opfordre jer til at trække på den hjælp, I kan få. – fra hinanden, fra mig og fra distriktet (gennem deltagelse i distriktsmøderne). Desværre hører jeg/vi først fra klubberne, når problemerne for alvor har sat sig.

Alle klubber vil gerne have overskud til at lave aktiviteter for sine medlemmer; men uden at have styr på økonomien og al det andet kan det være svært at få tid til det ”sjove”. Derfor er det vigtigt at trække på de tilbud, der er målrettet DRF’s medlemsklubber. Det er ikke kun nye bestyrelser, der kan have glæde af et besøg. Jeg mener helt klart, at alle bestyrelser kan have glæde af kontinuerlige input, inspiration og sparring, da der hele tiden sker ændringer på vores område.

Hvad er det så, jeg som klubkonsulent kan tilbyde jer?
DRF har klubkonsulenter i alle distrikter. I vores distrikt er det mig, der har fornøjelsen at stå til jeres rådighed.
Jeg hedder Alice og har været klubkonsulent i distriktet i rigtigt mange år – ad to omgange. Jeg har i 5 år været formand i Himmelev Rideklub, men valgte at fratræde denne post i 2011 for at komme tilbage som klubkonsulent. Jeg er desuden medlem af DRF’s Klubudvalg, hvor vi arbejder med alle de ting, der vedrører klubber og klubdrift.

Hvad kan DRF og jeg så tilbyde jer? F.eks. et gratis besøg, hvor jeg medbringer klubmappen, som er fyldt med vigtige informationer og værktøjer til klubben. Man kan vel kalde det for klubbens ”bibel.” Denne mappe vil også fremadrettet kunne hjælpe jer i bestyrelsesarbejdet.

Hvilke områder kan jeg rådgive og formidle om?
• Distriktets funktion
• Skatte- og momslovgivning
• Folkeoplysningsloven
• Forsikringer
• Certificering
• Breddeaktiviteter
• Klubbens organisation
• Klubbens ansættelser (børneattester mm.)
• Klubbens kontrakter
• Kommunale tilskud
• Idéudvikling
• Daglige udfordringer
• Etc.

Der kan løbende opstå udfordringer og problemer, hvor det kan være en fordel at få nogle andre øjne på eventuelle problemstillinger med det formål at rådgive og give sparring. Jeg vil måske også kunne rådgive jer om, hvor I kunne hente yderligere hjælp.

Alle klubkonsulenter, der arbejder under DRF, arbejder under tavshedspligt. Dette er en del af fundamentet i vores arbejde.
Så tag telefonen eller send mig en mail, hvis I har brug for en snak eller vil have besøg. I vil også kunne tale med mig, hvis I kommer til vores distriktsbestyrelsesmøder.

Brug tiden på jeres medlemmer og træk på al den sparring og hjælp, I kan få – fra DRF, distrikt 3 og fra mig.
 

God arbejdslyst

Alice Sedam
Mobil 72 36 63 84
sedam@mail.dk 

 


Distrikt 3 - Rideforbund - .Bøgehegnet 99 3tv - .2670 Greve